قوه قضاییه زندانیان بند ۲۰۹ اوین را وادار کرد بنویسند وثیقه ندارند

Tuesday, April 17, 2012


زندانیان بند ۲۰۹ زندان اوین را وادار کرده‌اند بر خلاف واقعیت به صورت کتبی اعلام کنند برای آزادیشان وثیقه ندارند تا به این ترتیب بتوانند آن‌ها را باز هم در زندان نگاه دارند.

در یک ماه گذشته، قضات شعبه‌های بازپرسی مربوط به زندانیان بند ۲۰۹ زندان اوین، زندانیان این بند را با اعمال فشار وادار کرده‌اند خودشان به صورت کتبی بنویسند خانواده‌هایشان وثیقه‌ای برای آزادی آن‌ها ندارند تا بازپرسی به جای صدور قرار وثیقه، همچنان بتواند قرار بازداشت آن ها را تمدید کند.

از آنجا که بسیاری از زندانیان بند ۲۰۹ به صورت غیرقانونی در بازداشت به سر می‌برند و قوه قضاییه هیچ دلیل قانونی مشخصی برای بازداشت آن‌ها ندارد در اقدامی غیرقانونی‌تر از خود زندانیان می‌خواهد تا برای تمدید زمان بازداشتشان با قوه قضاییه همکاری کنند.

دادسرای ناحیه ۲۸ تهران یکی از دادسراهایی است که مسئولیت بیشتر پرونده‌های زندانیان بند ۲۰۹ زندان اوین را در اختیار دارد.

Balatarin Donbaleh Mohandes Delicious Digg Stumbleupon Furl Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other Subscribe to Feed