انتخاباتِ جهانیِ یک هنرمند ایرانی در پاریس

Wednesday, May 11, 2011۸۰ کاریکاتور از عماد شادزی که همگی به موضوع «رای» و «انتخابات» اختصاص دارند در فرهنگسرای پویا در پاریس، به نمایش گذاشته شده‌اند

این نمایشگاه روز یک شنبه هشتم ماه می‌ با حضور عماد شادزی و دیگر میهمانان نمایشگاه گشایش یافت. از میان ۸۰ اثری که به نمایشگاه آورده شده تنها ۲۴ اثر بر روی دیوار‌ها قاب شده‌اند و باقی آثار نیز بر روی میز نمایشگاه چیده شده‌اند. 
موضوع «رأی» و «انتخابات» در آثار این هنرمند اصفهانی، منحصر به جغرافیای خاصی نیست. او از جهانی‌ترین زبانی که می‌توانسته برای به تصویر کشیدن مفاهیم مورد نظرش بهره گرفته تا بی‌واسطهٔ هیچ توضیحی مخاطبِ او در هر جای جهان بتواند با تک تک آثارش همذات پنداری کند
نگاه او به موضوع تعیین سرنوشت سیاسیِ ملت‌های مختلف از مسیر صندوق رای، تنها منحصر به ایران یا کشور خاصی نیست؛ روایت‌های تصویری او پدیدهٔ سیاسی-اجتماعیِ «رأی» و انتخابات را در جهان امروز در بافتی از بنیان‌های اندیشه‌ای، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ جوامع مختلف قاب می‌گیرند
اگرچه به گفتهٔ خودش او این پروژهٔ تصویری را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران آغاز کرده است، اما هرگز نخواسته در محدودهٔ عناصر جغرافیایی و تاریخی خاصی دست به تولید بزند
او در جست‌و‌جوی زبانی جهانی برای مخاطبی جهانی است. در ‌‌نهایت حاصل این کوشش به صورت حذف تاریخ مصرف و همچنین جغرافیای معنایی از آثارش تبلور یافته است
نمایشگاه آثار این هنرمند ۳۵ ساله تا تاریخ ۲۲ می در فرهنگ سرای پویا  ادامه خواهد داشت.

Balatarin Donbaleh Mohandes Delicious Digg Stumbleupon Furl Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other Subscribe to Feed